جراحة شفط الدهون

.شفط الدهون هی إحدی الجراحات التجمیلیة التی تهدف إزالة  التراکمات الدهنیة فی الناس الذین یعانون من السمنة المفرطة

.جراحة شفط الدهون هی نوع من العملیات الجراحیة التی یقوم فیها الجراح باستخراج الشحم و الدهون باستخدام مرجل متصل بضخمة‌ التصریف

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده