اعضای شورای مرکز

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع ارائه مشاوره

آخرین مدرک رشته تحصیلی مشاور

1

دکتر مصطفی سروی زاده

اخلاق در پژوهش های پزشکی و ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

2

مهندس داریوش خرمیان

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات و ثبت بیماری ها

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

3

دکتر حسین اکبری

مشاوره آمار  آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

دکترای آمار زیستی

4

دکتر علی ابراهیمی

مشاوره مقاله نویسی،  مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی(جستجوی منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

5

دکتر محسن تقی زاده

مشاوره مقاله نویسی،  مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی(جستجوی منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

دکترای علوم تغذیه

6

دکتر نسیبه طباطبایی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی،سابمیت و پیگیری چاپ

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

7

دکتر حامد میرزائی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی،سابمیت و پیگیری چاپ

دکترای زیست فناوری پزشکی

8

دکتر سید علیرضا طلایی

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی و سابیمت مقالات

دکترای فیزیولوژی

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده