گروه غدد

Dr Azam Mohammadzade  Dr Seyed Alireza Ebadi  Dr Seyed Mashaalah Tabatabaeizade 
 دکتر اعظم محمدزاده  دکتر سید علیرضا عبادی  دکتر سید ماشاله طباطبایی زاده
 متخصص بیماری های داخلی   فوق تخصص غدد فوق تخصص غدد
yes s برنامه حضور در کلینیک  yes sبرنامه حضور در کلینیک yes s برنامه حضور در کلینیک

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده