گروه بیهوشی

HAMIDISHAD ARSHIA EBRAHIMPOOR
 دکتر مریم حمیدی شاد

دکتر عباس ارشیا

 دکتر رضا ابراهیم پور
 متخصص بیهوشی

بوردتخصصی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه

متخصص بیهوشی
rafie rajabi 00

دکتر مهدی رفیعی

دکتر مهدی رجبی

دکتر سیدمهدی موسوی

متخصص بیهوشی

دارای بوردتخصصی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و فلوشیپ فوق‌تخصصی اینترونشنال درد

 متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب

000

000

دکتر مهشید محسنی

دکتر لیلاسادات حمصی

 
بوردتخصصی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه  
     
     
     

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده