گروه زنان و زایمان

TAGHRIRI ABOLHASANI AMINI
 دکتر افسانه سادات تقریری  دکتر آزاده ابوالحسنی  دکتر فرزانه امینی
 متخصص زنان و زایمان و نازایی  متخصص زنان و زایمان و نازایی  متخصص زنان و زایمان و نازایی
foroozanfar abbasimoghaddam noorgostar
 دکتر فاطمه فروزان فرد دکتر زهرا عباسی مقدم  دکتر سپیده نورگستر

جراح و متخصص زنان، زایمان و

فوق تخصص نازایی و IVF

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
JAHANGIR nowroozvand

vahedpoorfard

دکتر مریم جهانگیر   دکتر مریم نوروزوند دکتر زهرا واحدپورفرد 
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی، دارای بوردتخصصی جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی و فلوشیپ آنکولوژی زنان

000

000

000 

دکتر زهره طبسی

دکتر پریسا طالبیان دکتر منصوره صمیمی
 

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

دارای بوردتخصصی

 

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

دارای بوردتخصصی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی و

 فلوشیپ لاپاراسکوپی، دارای بوردتخصص

 

000 

   
دکتر جمیله نظام زواره    
 بوردتخصصی جراحی زنان، زایمان و نازایی    

   
     
     
     
     

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده