تاریخچه و اهداف

 

research unit

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت ا... یثربی کاشان در محوطه داخل بیمارستان قرار دارد، درسال 1396 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان وقت جناب آقای دکتر رضا ملک زاده با راه اندازی واحد تحقیقات توسعه بالینی بیمارستان یثربی کاشان وابسته به بخش خصوصی موافق  و مورد تصویب قرار گرفت.
در اردیبهشت ماه سال1397  فعالیت منسجم خود را با معرفی اعضای شورای پژوهشی جدید از طرف معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه از سر گرفت.
واحدتوسعه تحقیقات بالینی بیمارستان یثربی کاشان با وجود دستگاههای رادیوتراپی و براکی تراپی در نظر دارد با ارائه خدمات مشاوره ای در مراحل مختلف انجام پژوهش و برگزاری کارگاه های آموزشی با در نظر گرفتن نیاز جامعه، و برگزاری شورای پژوهشی منظم به صورت ماهانه جهت بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی ارائه شده به مرکز به منظور گسترش کمی و کیفی تحقیقات در حیطه پژوهش های سرطان با امید به پیشگیری و بهیود بیماران از طریق همکاری با مراکز فعال در این زمینه و همکاری با مراکز دانشگاهی و علمی  تبادل نظر نماید.

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده