خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی مرکز

 لیست خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی

√      مشاوره پروپوزال نویسی

√    مشاوره در زمینه تعیین حجم نمونه

√    مشاوره مقاله نویسی و یرایش مقالات

√    مشاوره در زمینه انجام پروپوزال های مربوط به مرکز

√     مشاوره جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

√    مشاوره سابمیت و چاپ مقالات در مجلات برتر

√     مشاوره در طراحی و متدولوژی طرح ها و پایان نامه ها

√     مشاوره در زمینه اجرای طرح و گزارش نویسی

√    مشاوره در زمینه جمع آوری اطلاعات

√    مشاوره در زمینه نحوه رفرنس نویسی

√    مشاوره در زمینه امور کامپیوتری

 

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده