"ما ثابت کردیم درمان ایمن دربیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی ادعا نیست"ggg

"همچنان در اوج"

1350 2
 
 • بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی كاشان:
                                   نخستین بیمارستان دارنده مدال زرین سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور کشور
                        دارنده لوح زرین چهارمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری
                        دارنده لوح زرین  همایش ملى کارآفرینان و مسئولیت اجتماعى
                        دارنده لوح زرین پنجمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی
                        دارنده لوح تندیس زرین پنجمین همایش ملی کیفیت و مشتری مداری
                        دارنده لوح تندیس زرین ششمین همایش ملی کیفیت براساس مدل ارزیابی TQM  
                        کسب نشان عالی مدیریت در پنجمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال 1399
                        کسب نشان عالی مدیریت در ششمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال 1400
                        برگزیده برتر پنجمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی
   
   

تماس با بیمارستان

 • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
 • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
 • فکس : 55621530-031
 • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

 • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
 • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
 • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
 • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
 • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده