پایش شیر مادر (12)

حجم شیر مادر ممکن است در اوقات مختلف روز متغیر باشدحجم شیر مادر ممکن است در اوقات مختلف روز متغیر باشد.

بیشتر مادران در ساعات صبح در پستان خود احساس پری بیشتر دارند و عصرها کمتر.اگر حجم شیر در ساعات عصر کمتر باشد، مکیدن‌های مکرر شیرخوار به سیر شدن او کمک می کند.

برای شیر دادن به شیرخوارتان، این شما نیستید که زمان تعیین می‌کنید‼️

زمان‌بندی برای شیر دادن مثلا هر ۳ یا ۴ ساعت یکبار درست نیست و شیرخوار باید برحسب نیاز و میل خود در هر ساعت از شب یا روز که مایل است از شیر مادر استفاده کند.

باور نادرست بیدار شدن شیرخوار در شب و یا  زود به زود شیرخوردن و گریه و بی قراری او دلیل ناکافی بودن شیر مادر است!

 باور نادرست مدت تغذیه از پستان باید محدود باشد.

 واقعیت شیرخوار چه از نظر فاصله وعده های تغذیه با شیر مادر و چه از لحاظ مدت تغذیه در هر وعده باید بر حسب میل و تقاضای خود تغذیه شود و نباید برای او محدودیتی قائل شد و با رضایت کامل پستان را رها نماید و حتی وعده های شیر خوردن او نیز باید مطابق خواست خودش باشد به این ترتیب هم شیر چرب انتهایی را دریافت می کند و هم پستان مادر را تخلیه می نماید.

صفحه1 از3

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده