گروه رادیوتراپی و انکولوژی و هماتولوژی

 sarvi  adeli  tabatabae
 دکتر مصطفی سروی  زاده  دکتر پوریا عادی  دکترسیده نسیبه طباطبایی
 متخصص آنکولوژی و رادیوتراپی متخصص آنکولوژی و رادیوتراپی  متخصص آنکولوژی و رادیوتراپی
ALIEBRAHIMI 00   

دکتر علی ابراهیمی 

دکتر رضا منچهری   
 متخصص آنکولوژی و رادیوتراپی فوق تخصص خون و سرطان بالغین   

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده