تولداولین نوزاددرسال1402

05 فروردين 1402
K2_ITEM_AUTHOR 

اولین نوزاد متولد شده سال 1402توسط خانم دکتر تقریری

نفس عزیز
اولین نوزاد متولد شده سال ۱۴۰۲ نوزاد امروز توسط خانم دکتر تقریری
و پرسنل پر تلاش بخش زایمان به روش طبیعی در بیمارستان به دنیا اومد.
1524 K2_VIEWS
تقی زاده

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده