گروه مغز و اعصاب

 Dr Nasrin Rahimian Dr Mahyar Noorbakhsh   Dr Mahmood Momeni
 دکتر نسرین رحیمیان  دکتر مهیار نوربخش  دکتر محمود مومنی
 متخصص بیماری های مغز و اعصاب  متخصص مغز و اعصاب  متخصص جراحی مغز واعصاب
yes s برنامه حضور در کلینیک yes s برنامه حضور در کلینیک yes s برنامه حضور در کلینیک
     
 Dr Saeid Banaei  Dr Reza Daneshvar
 دکتر سعید بنایی  دکتر رضا دانشور
 متخصص جراحی مغز و اعصاب  متخصص مغز و اعصاب
   
   

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده