سامانه نوبت دهی کلینیک ها

سامانه 24 ساعته نوبت دهی و رزرو نوبت کلینیک ها
تلفن گــویا و نوبت دهــی :            55621545-031
تلفن بیمــارستـان :            5590-031 داخلـی 1135

 

تلفن های بیمارستان

 • پذیرش ..................55900 داخلی2201-2202
 • کلینیک ها...........................5590 داخلی 1135
 • براکی تراپی، رادیوتراپی.................55621713

آگهی مناقصه تاسیسات 1401

بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی کاشان وابسته به موسسه محب سلامت کاشان در نظر دارد امور نگهداری، راهبری، سرویس، تعمیر و اجرای سیستم ها و تجهیزات حرارتی، برودتی و تاسیسات مکانیکی و برقی بیمارستان  فوق تخصصی آیت ا...یثربی را به صورت حجمی به شرکتهای تاسیساتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت یک سال واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود ضمن مطالعه دقیق اسناد مناقصه پیشنهاد قیمت خود را به همراه سایر مدارک درخواستی حداکثر تا پایان وقت اداری روزچهار شنبه مورخ 4/12/1400 به نشانی کاشان- بلوار قطب راوندی- بلوار پرستاربیمارستان آیت ا... یثربی (ره) به کد پستی: 8715973454، شماره تلفن: 31 15 62 55 – 031 و شماره همراه: 2011 161 0913 واحد حقوقی بیمارستان آیت ا... یثربی تحویل نمایند.
لطفا از طریق آدرس لینک شرایط تکمیلی مناقصه تاسیسات 1401 را دریافت نمایید
شرایط_تکمیلی_مناقصه_تاسیسات_1401

آگهی جذب سرمایه گذار

موسسه محب سلامت کاشان در نظر دارد نسبت به تامین یک دستگاه شتاب دهنده خطی واریان  ساخت کشور آمریکا مدل Vital Beam دارای تاییدیه FDA  و CE  از طریق مزایده عمومی اقدام نماید ، لذا از متقاضیان دعوت می شود ضمن مطالعه دقیق اسناد مزایده از تاریخ 7/12/1400 پیشنهاد قیمت خود را به همراه سایر مدارک درخواستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  15/12/1400 به نشانی کاشان- بلوار قطب راوندی- بلوار پرستاربیمارستان آیت ا... یثربی (ره) به کد پستی: 8715973454، شماره تلفن: 31 15 62 55 – 031 و شماره همراه: 2011 161 0913 واحد حقوقی بیمارستان آیت ا... یثربی تحویل نمایند.
لطفا از طریق آدرس لینک شرایط تکمیلی آگهی جذب سرمایه گذار را دریافت نمایید
شرایط تکمیلی آگهی جذب سرمایه گذار

estelam yasrebihospital ir

اخبار ...

تماس با بیمارستان

 • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
 • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
 • فکس : 55621530-031
 • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

 • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
 • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
 • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
 • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
 • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده