قراردادبابیش از 40 شرکت بیمه پایه، تکمیلی و بانک ها

29 دی 1401
K2_ITEM_AUTHOR 

ما به منظور رفع دغدغه های مالی شما با بیش از 40 شرکت بیمه پایه، تکمیلی و بانک ها قرارداد منعقد نموده ایم.

نظر به کثرت بیماران گرامی که تمایل به بستری و درمان در این بیمارستان را دارند ،به منظور اینکه ما نیز بتوانیم جوابگوی عزیزان گرامی باشیم و تمام ظرفیت درمانی خود را هر چه بهتر، بیشترو ایمن تر،به بیماران گرانقدر خودارائه نماییم ،درجهت رفع دغدغه های مالی هموطنان عزیز، با بیش از 40 شرکت بیمه پایه، تکمیلی و بانک ها قرارداد منعقد نموده ایم.

1387 K2_VIEWS
تقی زاده

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده