رضا نعناکار مدیرعامل موسسه محب سلامت کاشان با بیان اینکه بازسازی اولین همراه سرای بیمارستانی توسط موسسه خدماتی عمران کاشان انجام شد، گفت: این همراه سرای سنتی در خیابان امام خمینی کاشان و در فضایی به مساحت ۷۵۰ متر مربع دارای امکانات رفاهی کامل و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی می باشد که پس از بازسازی در اختیار بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی قرار گرفته است.

یکشنبه, 23 ارديبهشت 777 10:55

رضایتمندی بیمار اورژانس-بهار98

نوشته شده توسط
یکشنبه, 23 ارديبهشت 777 10:37

رضایتمندی از مهمانداران- بخش سرپایی-بهار98

نوشته شده توسط
یکشنبه, 23 ارديبهشت 777 10:31

رضایتمندی از مهمانداران- بخش بستری-بهار98

نوشته شده توسط
چهارشنبه, 25 -2667 09:30

رضایتمندی بیمار جراحی مردان-بهار98

نوشته شده توسط
یکشنبه, 23 ارديبهشت 777 09:18

رضایتمندی از کمک بهیاران- بخش سرپایی-بهار98

نوشته شده توسط
یکشنبه, 23 ارديبهشت 777 08:51

رضایتمندی از کمک بهیاران- بخش بستری-بهار98

نوشته شده توسط
یکشنبه, 23 ارديبهشت 777 08:50

رضایتمندی بیمار ICU-بهار98

نوشته شده توسط
یکشنبه, 23 ارديبهشت 777 08:36

رضایتمندی خدمات هتلینگ- بخش سرپایی-بهار98

نوشته شده توسط
یکشنبه, 23 ارديبهشت 777 08:27

رضایتمندی بیمار CCU-بهار98

نوشته شده توسط
سه شنبه, 24 -2667 16:00

رضایتمندی بیمار بستری-بهار98

نوشته شده توسط
سه شنبه, 24 -2667 15:52

رضایتمندی بیمار آندوسکوپی-بهار98

نوشته شده توسط

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده