تاریخچه و معرفی هیئت مدیره


ورود شما را به وبسایت بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی خوش آمد میگوئیم

Slideshow 4
بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی(ره) متعلق به موسسه محب سلامت کاشان می باشد که موسسه مذکور زیرمجموعه هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می باشد. این بیمارستان در زمینی به مساحت 20000 متر مربع و با زیربنای 12000 متر مربع در سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان توسط خیرین سلامت(موسسه عمران کاشان) با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد تومان ساخته و توسط موسسه محب سلامت کاشان با اعتباری به میزان 30 میلیارد تومان تجهیز گردیده است.

این مجموعه دارای 7 اتاق عمل و با 120 تخت بیمارستانی دارای بخش های رادیوتراپی، براکی تراپی، شیمی درمانی، دیالیز، ICU، CCU ، رادیولوژی، سنگ شکن، ارتوپدی، زنان، چشم، گوش و حلق و بینی می باشد.


خط مشی ما

  • ايمني بيماران
  • اخلاق حرفه اي
  • خدمت خالصانه
  • منشور حقوق بيمار
  • فرهنگ کيفيت و ايمني


معرفی اعضای هیئت مدیره بیمارستان

اعضای هیئت مدیره شامل : مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره ، ریاست بیمارستان و جمعی از گروه خیرین و حامیان مالی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان

پیام مدیران و مسئولین بیمارستان

تماس با پزشک کشیک

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی. مجموعه بیمارستان شهید بهشتی. بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره)
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 45 الی 55621532-031