گوش،حلق و بینی

ARAMI sazhi rafezi

دکتر محمد ارمی

دکترندا سخی

دکتر سمیه رافضی

بوردتخصصی گوش وحلق وبینی و جراحی سر

و گردن وجراح پلاستیک بینی

متخصص گوش و حلق و بینی و جراح سر و گردن

متخصص گوش و حلق و بینی و جراح سر و گردن

karimian    

 دکتر علی کریمیان

   

متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

   
     
     
     
     
     
     

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده