گروه کودکان و نوزادان

TAGHAVIARDEKANI alian motahhaiza
 دکتر عباس تقوی اردکانی  دکتر الهام علیان  دکتر داوود مطهری زاد

فوق‌تخصص گوارش و کبد کودکان و نوجوانان و آندوسکوپی

متخصص کودکان و نوزادان

فوق‌تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی کودکان

متخصص کودکان و نوزادان

nassaj AZHBARI razavi

دکتر مهسا نساج

دکتر فرحناز اخباری

دکتر مریم‌سادات رضوی

متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان 
 

000 

 

000

 

خانم مهلا تجملی 

خانم مریم میانه ساز

 
 بینایی سنج (نوزادان) شنوایی سنج (نوزادان)   
     
     

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده