شنبه, 22 ارديبهشت 777 10:21

پیشگیری از عفونت در بیماران شیمی درمانی

نوشته شده توسط

پیشگیری از عفونت در بیماران شیمی درمانی

دوشنبه, 23 -2667 14:42

پمفلت یکسان سازی پسماند

نوشته شده توسط


پمفلت یکسان سازی پسماند

پمفلت عوارض جانبی پرتودرمانی درناحیه شکم و لگن

جمعه, 21 ارديبهشت 777 14:00

پمفلت عوارض جانبی پرتودرمانی

نوشته شده توسط

پمفلت عوارض جانبی پرتودرمانی

شنبه, 14 -2667 23:12

پمفلت تزریق داروی هرسپتین

نوشته شده توسط

پمفلت تزریق داروی هرسپتین

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده