سنگ شکنی درون اندامی(TUL)

سنگ کلیه یک بیماری با درد شدید پهلو بوده که به علت گیر کردن سنگ ادراری در لوله حالب و به دنبال آن انسداد و تورم کلیه می باشد. در اکثر موارد، سنگهای کوچک حالب با تجویز مسکن خودبخود دفع می شئند ولی در مواردی که سنگها بزرگتر باشند می توان از طریق روشTULاز راه مجرا، بدون هیچگونه برشی بر شکم و بی هیچ دردی سنگ را خارج نمود. در این روش هیچ برش جراحی داده نمی شود. جراح یک وسیله نوری که اورتروسکوپ نامیده می شود از طریق پیشابراه و مثانه وارد حالب می کند.محل سنگ را پیدا کرده آن را خارج می کند و یا توسط وسیله ای که امواج شوکی ایجاد می کند سنگ را خرد می کند.

سنگ شکنی درون اندامی(TUL)

قولنج کلیه، درد شدید پهلو بوده که عمومابه علت گیرکردن سنگ ادراری در حالب و به دنبال آن انسداد و تورم کلیه ایجاد می شود.در اکثر موارد سنگ های کوچک حالب با تجویز مسکن خودبخود دفع می شوند، ولی در مواردی که سنگ ها بزرگتر باشند، دفع نخواهد شد.در این موارداز طریق روش سنگ شکنی از طریق مجرا (سنگ شکنی درون اندامی یا TUL )بدون هیچ گونه برش جراحی سنگ را خورد و خارج میکنند.

جراحی دیسک کمر

 جراحی کمر به منظور درمان کمر دردهای شدید و طولانی توصیه می شود . پزشکان زمانی روش جراحی را برای کمر درد پیشنهاد می کنند که بیمار پس از چند ماه استفاده از روش های درمانی غیر جراحی نتیجه مطلوبی نگرفته باشد و همچنان از وجود درد در ناحیه کمر رنج ببرد . روش های جراحی کمر متنوع است و بر اساس وضعیت و شرایط خاص هر بیمار انتخاب می شود.

آموزش خود مراقبتي در هنگام انجام عکس رنگي از مجاری صفراوی و لوزالمعده (ERCP)

دل‌درد دارید، احساس می‌کنید رنگ پوستتان کمی زرد شده است، به پزشک مراجعه می‌کنید و پس از معاینه و انجام برخی آزمایش‌ها، پزشک به شما می‌گوید باید ERCP شوید.

آیا می‌دانید ERCP چیست و چگونه کار می‌کند؟ فکر می‌کنید ERCP چه مزایا و خطراتی داشته باشد؟

ERCP ، عملی است که طی آن از مجاری صفراوی و لوزالمعده توسط آندوسکوپ عکس رنگی گرفته می شود. همچنین می توان با این عمل ، بعضی از سنگ های مجاری صفراوی را خارج نمود یا تنگی های این مجاری را توسط لوله مخصوص به نام استنت (stene)  باز کرد. 

صفحه1 از2

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده