گروه جراحی قلب و آنژیوگرافی

POORABBAS karamali shokraneh

دکتر محمدصادق پورعباسی

دکتر فاطمه کرمعلی

دکتر شهره شکرانه

متخصص قلب و عروق و

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

متخصص قلب و عروق

golabchiallahyar HAJIZADEH JAFARIGHALB

دکتر الهیار گلابچی

دکتر مهدی حاجی زاده

دکتر امیرمسعود جعفری

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ فوق تخصص الکتروفیزیولوژی

متخصص قلب و عروق متخصص قلب و عروق، فوق‌تخصص بالون آنژیوپلاستی و فلوشیپ فوق‌تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی
mazoochi rajabimoghaddam  ferasati

دکتر مجید مازوچی

دکتر حسن رجبی مقدم

دکتر احسان فراستی

متخصص قلب و عروق و

فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی

متخصص قلب و عروق و

فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی

 متخصص قلب و عروق و کاردیوانکولوژیست
 00  00  

دکتر علیرضا فرخیان

دکتر سیدمحمود سیدی

 
 بورد فوق‌تخصصی قلب و عروق، بورد تخصصی داخلی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی  بورد تخصصی قلب و عروق  

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده