طرح های اجراشده

ردیف

عنوان طرح

تاریخ تصویب

مجریان

وضعیت طرح

واحد ارائه دهنده

1

بررسی وضعیت تطابق پرتوئی دو شتاب دهنده خطی پزشکی فعال در بخش رادیوتراپی بیمارستان آیت ا... یثربی کاشان

15/11/1399

داریوش خرمیان

خاتمه یافته

بیمارستان یثربی

2

بررسی صحت محاسبه دوز سیستم طراحی درمان ISO Gray برای میدان های تابشی مجاور هم در رادیوتراپی

07/11/1399

دکتر باقر فرهود

دردست اجرا

بیمارستان یثربی

3

براورد میزان دوز اشعه دریافتی جنین و تخم دان در پرتودرمانی بیماران مبتلا به تومور مغزی

21/03/1400

داریوش خرمیان

دردست اجرا

بیمارستان یثربی

4

بررسی بروز و بقای سرطان ها در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال1392-1401

01/11/1400

دکتر مصطفی سروی زاده

دردست اجرا

بیمارستان یثربی

5

بررسی خصوصیات اگزوزوم های مشتق از سلول های گلیوبلاستومای تیمار شده با 5FU در رده سلولی U87

01/12/1400

دکتر مصطفی سروی زاده

دردست اجرا

بیمارستان یثربی

6

سنتز و بررسی اثر نانوپارتیکل پلاتین با پوشش5FU برآپپتوز سلولهای ردهU87 گلیوبلاستومای انسانی از طریق تغییر بیان ژن های مسیر Wnt و پروتئین های آپپتوزی

01/12/1400

دکتر مصطفی سروی زاده

دردست اجرا

بیمارستان یثربی

7

بررسی تاثیر استفاده موضعی از ژل  عصاره ریشه کاسنی بر بروز و شدت درماتیت ناشی از پرتودرمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

30/07/1401

دکتر مصطفی سروی زاده

دردست اجرا

بیمارستان یثربی

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده