تعرفه های درمانی

تعرفه و قیمت تخت ها در بیمه تامین اجتماعی و درمان(قیمت ها به ریال)

سهم بیمار

سهم بیمه

آزاد

نوع تخت

2853200

1423800

42777000

عمومی

4564200

1423800

59888000

دو تخته

6275200

1423800

7699000

یک تخته

6533100

3303900

9837000

CCU

6151740

4625460

10777200

ICU

2202000

792000

2994000

تخت نوزاد سالم

 

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1397

1-پزشکان عمومی 245000ريال

2-پزشکان متخصص 384000ريال

3-پزشکان فوق تخصص 479000ريال

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده