"بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی اولین بیمارستان دوست دارکتاب"

3215

بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان در اسفندماه سال 1396 به عنوان نخستین بیمارستان دوستدار کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کشور شناخته شد.

این بیمارستان همپای ارائه خدمات درمانی و پزشکی به مباحث فرهنگی و اجتماعی نیز توجه داشته و نشست های کتابخوانی بصورت منظم با حضور چهره های برجسته کشوری و استانی برگزار می کند.

mmm

 

 

 

 

 

بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی برگزیده برترپنجمین جشنواره تقدیرازمروجان کتابخوانی

اولین جلسه  دومین نشست کتابخوانی  سومین نشست کتابخوانی
 اولین نشست کتابخوانی  دومین نشست کتابخوانی  سومین نشست کتابخوانی
 چهارمین نشست کتابخوانی  پنجمین نشست کتابخوانی  ششمین نشست کتابخوانی
 چهارمین نشست کتابخوانی  پنجمین نشست کتابخوانی  ششمین نشست کتابخوانی
هفتمین نشست کتابخوانی هشتمین نشست کتابخوانی نهمین نشست کتابخوانی سارا دبیری
هفتمین نشست کتابخوانی هشتمین نشست کتابخوانی نهمین نشست کتابخوانی
دهمین نشست کتابخوانی یازدهمین نشست کتابخوانی دوازدهمین نشست کتابخوانی 
دهمین نشست کتابخوانی یازدهمین نشست کتابخوانی دوازدهمین نشست کتابخوانی 
 حضورنماینده فرهنگی ایران در یونسکو دکتر مستکین و دکتر جوادی در هفتمین جلسه کتابخوانی  آقای نعناکار پانزدهمین نشست کتابخوانی 
سیزدهمین نشست کتابخوانی چهاردهمین نشست کتابخوانی پانزدهمین نشست کتابخوانی
  هفدهمین نشست کتابخوانی نیاسر هجدهمین نشست کتابخوانی 
شانزدهمین نشست کتابخوانی   هفدهمین نشست کتابخوانی   هجدهمین نشست کتابخوانی  
نوزدهمین بیستمین جلسه بیست و یکمین کتابخوانی شماره 21 
نوزدهمین نشست کتابخوانی   بیستمین نشست کتابخوانی   بیست و یکمین نشست کتابخوانی 
بیست و دومین جلسه  بیست و سومین   بیست و چهار
بیست و دومین  نشست کتابخوانی بیست و سومین نشست کتابخوانی بیست و چهارمین  نشست کتابخوانی
 بیست و پنج  بیست و شش photo 2018 12 27 12 28 16
بیست و پنجمین  نشست کتابخوانی بیست و ششمین  نشست کتابخوانی بیست و هفتمین  نشست کتابخوانی
بیست و هشت photo 2019 02 07 12 54 41  30عکس و پوستر
بیست و هشتمین نشست کتابخوانی بیست و نهمین نشست کتابخوانی سی امین نشست کتابخوانی
311 322 333
سی و یکمین نشست کتابخوانی  سی و دومین نشست کتابخوانی سی و سومین نشست کتابخوانی
344  photo 2019 08 05 17 00 51  photo 2019 08 05 16 59 30
سی و چهارمین نشست کتابخوانی  سی و پنجمین نشست کتابخوانی سی و ششمین نشست کتابخوانی  
photo 2019 08 06 09 46 38 photo 2019 08 05 17 02 35  photo 2019 08 10 09 33 07
سی و هفتمین نشست کتابخوانی  سی و هشتمین نشست کتابخوانی  سی و نهمین نشست کتابخوانی  
 photo 2019 10 13 10 48 26 photo 2019 10 13 10 49 53 

photo 2019 10 13 10 50 33 

 چهلمین نشست کتابخوانی 

چهل و یکمین نشست کتابخوانی 

چهل و دومین نشست کتابخوان

photo 2019 10 17 09 15 13  4fa58a4e3bff7c98c12520b84ea1dcd5 L photo 2019 12 14 10 22 56 
چهل و سومین نشست کتابخوانی  چهل و چهارمین نشست کتابخوانی   چهل و پنجمین نشست کتابخوانی
photo 2019 12 28 08 05 56  photo 2020 01 18 07 55 02 photo 2020 02 05 17 48 06 
چهل و ششمین نشست کتابخوانی چهل و هفتمین نشست کتابخوانی  

چهل و هشتمین نشست کتابخوانی

k49  k50 k51 
چهل و نهمین نشست کتابخوانی   پنجاهمین نشست کتابخوانی 

 پنجاه و یکمین نشست کتابخوان

k52  k53 k54
 
پنجاه و دومین نشست کتابخوانی  پنجاه و سومین نشست کتابخوانی  پنجاه و چهارمین نشست کتابخوانی 

k55

k56

k57

پنجاه و پنجمین نشست کتابخوانی 

پنجاه و ششمین نشست کتابخوانی  

پنجاه و هفتمین نشست کتابخوانی

photo 2021 04 08 13 39 46 k59  k60

پنجاه و هشتمین نشست کتابخوانی 

پنجاه و نهمین نشست کتابخوانی 

شصتمین نشست کتابخوانی

 k61 k62 k63
شصت ویکمین نشست کتابخوانی شصت ودومین نشست کتابخوانی شصت و سومین نشست کتابخوانی
 k64 k65 k66

 شصت و چهارمین نشست کتابخوانی

شصت وپنجمین نشست کتابخوانی شصت و ششمین نشست کتابخوانی
 k67  k68 k69
شصت و هفتمین نشست کتابخوانی شصت و هشتمین نشست کتابخوانی شصت ونهمین نشست کتابخوانی
k70 k71
 
هفتادمین نشست کتابخوانی هفتادویکمین نشست کتابخوانی  
     
     
     

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده