مهندس رضا فرزانه، رئیس سابق اتاق بازرگانی کاشان: وجود این بیمارستان در شهر کاشان باعث افتخار است

08 مرداد 1401
K2_ITEM_AUTHOR 

مهندس رضا فرزانه، در مصاحبه با واحد رسانه بیمارستان بیان کرد: باعث افتخار من است که به عنوان یک کاشانی همچین بیمارستانی با این امکانات، تجهیزات و نظمی در شهر کاشان می باشد.

مهندس رضا فرزانه، در مصاحبه با واحد رسانه بیمارستان بیان کرد: باعث افتخار من است که به عنوان یک کاشانی همچین بیمارستانی با این امکانات، تجهیزات و نظمی در شهر کاشان می باشد.

وی ادامه داد: از دست اندر کاران خواستارم تا نسبت به توسعه این بیمارستان کمک نمایند.

مهندس رضا فرزانه ضمن تقدیر و تشکر  از افرادی که در ساخت این بیمارستان دست داشته اند بیان کرد: ساختن بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی یکی از بهترین کارها بوده است که برای شهر کاشان انجام شده است.

201 K2_VIEWS
تقی زاده

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده