ممیزی اعتبار بخشی  بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی توسط ارزیاب ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد

20 -2665
K2_ITEM_AUTHOR 

ممیزی اعتبار بخشی سال 99 بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی در تاریخ 11 اسفند ماه توسط خانم دکتر عباس آبادی ارزیاب ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گرفت.

 

در ابتدای ممیزی گزارشی از برنامه ها و فعالیت ها ی انجام گرفته در طی سالیان اخیر توسط تیم مدیریت اجرایی ارائه شد.

در ادامه ارزیاب ارشد وزارت بهداشت  به همراه مدیر پرستاری و مسئول بهبود کیفیت و مسئول ایمنی بیمار از کلیه بخش های درمانی، پشتیبانی، اداری بیمارستان بازدید و عملکرد بخش ها و کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفت. 

در پایان این جلسه پس از بررسی های انجام شده جلسه اختتامیه با حضور مدیران و مسئولان بخش های مختلف برگزار و نقاط قوت و قابل بهبود بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی مطرح گردید.

522 K2_VIEWS
مسیبی

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده