بیمه های سرپایی

لیست بیمه های پایه جهت بیماران سرپایی طرف قرارداد با بیمارستان آیت الله یثربی کاشان

ردیف نام بیمه  زیر مجموعه سهم بیمه آدرس
تامین اجتماعی    100 % از مبلغ مورد تعهد  کاشان-میدان معلم جنب بانک ملت 
 2  کمیته امداد   100 %از مبلغ مورد تعهد   کاشان-کمربندی کاشان -اصفهان
 3  سلامت   70 % از مبلغ مورد تعهد  کاشان – خیابان شهید بهشتی – کوچه شهید دیمی(قنادی نانک) بیمه سلامت کاشان
 بانک ها  تجارت- رفاه- سپه- صادرات- کشاورزی- مسکن- ملت  طبق تعرفه سالیانه بانک ها  
 5 بیماران رادیوتراپی-دیالیز-شیمی درمانی     100 % از سهم بیمه  

 

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 5590-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 5590-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 5590-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  : 5590-031 داخلی 220

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده