گاهنامه پیام محب

گاهنامه پیام محب (18)

گاهنامه شماره 18 بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان

گاهنامه شماره 17 بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان

گاهنامه شماره 16بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان

گاهنامه شماره 15 بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان

گاهنامه شماره 14  بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان

گاهنامه شماره 13 بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان

گاهنامه شماره 12 بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان

گاهنامه شماره 11 بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان

گاهنامه شماره 10 بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان

  گاهنامه شماره نه بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان

صفحه1 از2

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده