تمدید گواهینامه های بین المللی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان توسط شرکت MTIC آلمان

29 شهریور 1401
K2_ITEM_AUTHOR 

ممیزی مراقبتی گواهینامه های بین المللی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان توسط شرکت MTIC آلمان برای دومین بار انجام شد.

برندگان هرگز به خوب بودن راضی نمی شوند
آن ها همیشه در جستجوی عالی شدن هستند.

در این ممیزی گواهینامه های:

✅️استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001
✅️استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001
✅️استاندارد بین المللی محیط زیست ISO 14001
✅️استاندارد سیستم آراستگی محیط کار 7S
✅️استاندارد بین المللی رسیدگی به شکایات گیرندگان خدمت ISO 10002
✅️و استاندارد بین المللی رضایت مشتری ISO 10004

تمدید شد.

147 K2_VIEWS
تقی زاده

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده