انجام %40 از زایمان های کاشان در بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی

10 مرداد 1401
K2_ITEM_AUTHOR 

دکتر مصطفی سروی زاده، رئیس بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی در مصاحبه با پیام محب بیان کرد: درسال گذشته 4630 نوزاد در کاشان به دنیا آمده که حدود 40 % از این زایمان ها در بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی انجام شده است.

دکتر مصطفی سروی زاده ضمن تقدیر و تشکر از پزشکان متخصص زنان و زایمان، بیهوشی و اطفال و کلیه پرسنل بیان کرد: ما بسیار خرسندیم که توانستیم تاکنون انتخاب اول پزشکان و بیماران باشیم.
در بخش زایمان از آخرین روش های کاهش درد مانند: ماساژ درمانی، ورزش درمانی، تکنیک های تنفسی و هوازی، گرما و سرما درمانی، زایمان بی درد (اپیدورال) استفاده می شود.
همچنین شنوایی و بینایی سنجی نوزادان، نمونه گیری خون بند ناف جهت ذخیره سازی سلول های بنیادی و واکسیناسیون در این بخش صورت می گیرد.
.

164 K2_VIEWS
تقی زاده

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده