ارسال پرونده الكترونیک به سازمان های پزشکی قانونی و نظام پزشکی

23 -2666
K2_ITEM_AUTHOR 

مریم رضایی، مسئول بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی با بیان اینکه فرآیند اسکن و آرشیو الکترونیکی پرونده بیمار به مراجع قضایی و قانونی برای اولین بار در شهرستان کاشان توسط بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی در حال انجام است، گفت: کلیه درخواست های این سازمان ها بصورت تحت وب در سامانه بارگذاری می گردد و نیاز به مراجعه حضوری در بیمارستان نیست.

 

وی مهمترین مزیت اسکن ودیجیتالی نمودن پرونده های پزشکی را دسترسی آنی به پرونده ها و اطلاعات بیماران برشمرد.

مسئول بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی تاکید کرد: با انجام این فرآیند در هر ماه تقریبا بیش از 1000 برگ در مصرف چاپ، پرینت، هزینه ارسال،کاهش مدت زمان و رفت و آمد بیمار و مراجعین به سازمان های پزشکی قانونی و نظام پزشکی صرفه جویی می شود.

رضایی افزود: از سال گذشته تاکنون فرآیند اسکن بیش از 50 هزار فرم پرونده پزشکی به صورت کامل انجام شده است که این تعداد پرونده حجمی مطابق با بیش از 50 درصد از کل پرونده ها را در بر می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: درصدد هستیم بستر همکاری بیشتر با بیمه های تکمیلی، جهت ارسال اسناد بصورت الکترونیک انجام گیرد و از ارسال کاغذی پرونده ها اجتناب شود.

10 K2_VIEWS
مسیبی

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده