اخبار علمی (64)

بافت های بدن به دنبال آسیب یا خسارت دیدن در اثر فرسودگی طبیعی سلولها ، بطور دائم ترمیم و با سلولهای جدید جایگزین می‌گردند.

 نقش تغذیه سالم در پیشگیری و حتی درمان  سرطان تایید شده است. شیوه زندگی وعادت های تغذیه سهم مهمی در بروز سرطان دارد به طوری که درصد زیادی از موارد سرطان با تغذیه نامناسب ارتباط دارد.

 

راديوتراپي چیست؟

راديوتراپي روشي براي درمان تومورهاست كه در آن براي نابودي و جلوگيري از انتشار سلولهاي تومورال، از دز بالاي پرتو استفاده مي كنند. از دز پايين اشعه x براي تصويربرداري درون بدن استفاده می كنند؛ مانند تصوير گرفته شده با اشعه x از دندان يا استخوانهاي شكسته. استفاده از اشعه در درمان تومور بسيار شبيه به همان روش است با اين تفاوت كه اشعه را با دز بالاتري استفاده مي كنند.

 بررسی کسورات مراحل فرایند تبدیل خدمت به درآمد عبارتند از:

1-انجام خدمت2-ثبت خدمت3-ارسال مستندات4-وصول درآمد

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده