گروه جراحی زیبایی و ترمیمی

Dr Arash Moradi  Dr Leila Ghafoor  Dr Mohsen Talebianfar 
 دکتر آرش مرادی  دکتر لیلا غفور  دکتر محسن طالبیان فر
 فوق تخصص جراحی عروق و اندوواسکولار و تخصص جراحی عمومی  متخصص جراحی عمومی و انجام جراحی زیبایی سینه و شکم  فوق تخصصجراحی زیبایی و ترمیمی
 برنامه حضور در کلینیکyes s  برنامه حضور در کلینیکyes s  برنامه حضور در کلینیکyes s
     

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده