سال گذشته 986 نوزاد در بیمارستان آیت اله یثربی متولد شد

26 ارديبهشت 808
K2_ITEM_AUTHOR 

مسئول بخش زایمان بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی  گفت:سال گذشته 986 نوزاد در بیمارستان آیت اله یثربی متولد شد

آزاده رزاقی با بیان اینکه در سال گذشته 986نوزاد در این بیمارستان متولد شده است، گفت: از این تعداد  موالید  470 نوزاد دختر و 516 نوزاد پسر بوده است. 

وی گفت: در سال گذشته یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۴ نوزاد در ایران متولد شده که از این آمار ۶۱۶ هزار و ۴۹۶ نوزاد پسر و ۵۷۹ هزار و ۶۳۸ نوزاد دختر متولد شده است.

لازم به ذکر است، در سال گذشته 52% متولدین بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی پسر و 48% دختر بوده است که با میانگین آمار کشوری برابری می کند. 

46 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده