توزیع پک های ماسک و برشورهای آموزش حفاظت فردی توسط مدافعان سلامت بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی

25 -2666
K2_ITEM_AUTHOR 

توزیع پک پنج‌تایی ماسک و برشورهای آموزش حفاظت فردی توسط مدافعان سلامت بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان بصورت رایگان در خیابان ها و معابر پرتردد کاشان جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

56 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده