توزیع ماسک و دستکش رایگان بین مراجعین بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی

20 -2666
K2_ITEM_AUTHOR 

توزیع ماسک و دستکش رایگان، اندازه گیری درجه حرارت بدن، آموزش ضد عفونی نمودن دست ها، در ایستگاه  غربالگري  جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا توسط مدافعان سلامت در محل درب ورودی  بیمارستان فوق تخصصی  آیت الله یثربی کاشان

34 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده