در ماه گذشته 70هزار تماس تلفنی با بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی برقرار شده است

01 -2666
K2_ITEM_AUTHOR 

حسین آقا مهدی ،مسئول مخابرات بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی خبر داد:در ماه گذشته 70هزار تماس تلفنی با بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی برقرار شده است.

 

وی با بیان اینکه رکورد تماس های ورودی و خروجی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی در یک ماه شکسته شد، گفت: از 23دی تا 23بهمن ماه سال جاری 70 هزار تماس تلفنی با بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی برقرار شده که از این تعداد 45 هزار تماس تلفنی ورودی و  25هزار تماس خروجی بوده است که این آمار در طی چند سال اخیر بی سابقه بوده است.

36 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده