همکاری مشترک آموزشی بین بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

22 -2666
K2_ITEM_AUTHOR 

مریم رضایی، مسئول بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی گفت: با همکاری گروه مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دوره آموزش عملی شناخت مهارت های مدارک پزشکی با هدف ارتقای سطح علمی کارشناسان رشته فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی حال برگزاری می باشد.

19 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده