مراجعین به خدمات بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی چه نمره ای داده اند؟

18 ارديبهشت 808
K2_ITEM_AUTHOR 

مدیرعامل موسسه محب سلامت کاشان گفت: به منظور رعایت بی طرفی و جلوگیری از هرگونه جانبداری و سوء گیری، بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی اقدام به واگذاری نظر سنجی بیماران خود به شرکت های مشاور نموده است.

 

رضا نعناکار افزود: شرکت مهندسی مشاوران تعالی سازان یکی از شرکت های با سابقه مشاوره ای کشور است که فعالیت خود را در حوزه نظر سنجی و رضایتمندی بیماران  از انتهای مهرماه امسال در بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی آغاز کرده است.

وی افزود: شرکت مهندسی مشاوران تعالی سازان با استفاده از روش  CSM (Customer Satisfaction Management) و با استقرار کارشناس مقیم در بیمارستان، سطح رضایتمندی بیماران را از لحاظ ارائه خدمات به گیرندگان خدمت ارزیابی کرده و همچنین کارشناسان مستقر در دفتر تهران شرکت تعالی سازان به صورت تلفنی از بیماران ترخیص شده بیمارستان نظر سنجی به عمل می آورند  و به صورت روزانه و ماهانه  به مدیران ارشد بیمارستان گزارش می دهند.

مدیرعامل موسسه محب سلامت کاشان تاکید کرد: نتایج به دست آمده از آنالیز 1400 فرم نظر سنجی تکمیل شده بیانگر این است که  از تعداد 1011 نفر معادل 5/72 % از صفر تا 20 به خدمات بیمارستان نمره 20 داده و همچنین از تعداد 173 نفر معادل 5/12 % نمره 19 و از تعداد 157 نفر معادل 5/11 % نمره 18 داده اند که نشان می دهد 98 % از مراجعین به خدمات بیمارستان نمرات20، 19، 18 داده اند. 

نعناکارافزود: رضایتمندی مراجعین از ارائه خدمات و کیفیت مطلوب درمان، در تیم محب انگیزه مضاعفی ایجاد نموده و گام های ما را در راه رسیدن به افق های روشن بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی استوارتر می کند.

27 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده