حضورشبانه روزی پزشکان متخصص بیهوشی مقیم در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی

05 -2666
K2_ITEM_AUTHOR 

با هدف ارائه خدمات بهتر به بیماران، پزشکان متخصص بیهوشی مقیم در بخش مراقبت های ویژه ICU بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی مستقر شدند.

 

پزشکان متخصص بیهوشی مقیم در بخش مراقبت های ویژه ICU در تمام ساعت شبانه روز حضور فیزیکی فعال در بیمارستان داشته و تمام بیماران بستری در بخش ICUرا در سه شیفت کاری ویزیت می نمایند.

این پزشکان موظف هستند قبل از ترخیص بیمار را مستقیم ویزیت نموده و شخصا دستور ترخیص و یا انتقال به بخش یا مرکز درمانی دیگر را صادر نمایند.

همچنین دستورهای مراقبتی از بیماران، تنظیم دستگاه های بخشICU و ارتباط مستقیم با پزشکان متخصص دیگر بر عهده پزشکان مقیم  ICU  می باشد.

در حال حاضر پزشکان متخصص بیهوشی خانم ها دکتر مریم حمیدی شاد و دکتر لیلا حمصی، آقایان دکتر مهدی رفیعی و دکترعباس ارشیا به صورت شبانه روزی پزشک مقیم بخش مراقبت های ویژه ICU  بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی هستند.

28 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده