بخش زنان با کسب 55/8 درصد بخش برتربیمارستان معرفی شد

05 -2666
K2_ITEM_AUTHOR 

اکرم سادات مرتضایی نژاد ،سوپروایزر کنترل عفونت گفت: طبق پایش دست انجام شده در سه ماهه سوم سال 98 ،بخش زنان با کسب 55/8 % بخش برتر بیمارستان معرفی گردید .

همچنین طبق مصوبه کمیته کنترل عفونت پیکسل های بهداشت دست به مدت 3 ماه به این بخش اهدا شد.

33 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده