راه اندازی سیستم فراخوان بیمار در بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی

30 -2666
K2_ITEM_AUTHOR 

با هدف افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان سیستم فراخوان بیمار راه اندازی شد.

 

در این طرح  هنگام ترخیص به بیماران و همراهانشان پیجر تحویل داده و به محض آماده سازی پرونده، پیجر به صدا در می آید و همراه بیمار می تواند به واحد ترخیص و صندوق مراجعه نماید.

هدف از اجرای این طرح به حداقل رساندن اتلاف وقت و جلوگیری از مراجعه مکرر مراجعین به واحد ترخیص و صندوق می باشد.

124 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده