برگزاری 39 جلسه کتابخوانی

01 -2667
K2_ITEM_AUTHOR 

سی و نهمین جلسه کتابخوانی روز چهارشنبه 16 مرداد برگزار شد.

 

ارائه دهنده فصل هفتم کتاب هفت عادت خانواده کامروا،خانم رویا تمسکی مسئول بخش ICUبود که مباحثی مانند افراط و تفریط در خانواده، قدرت نوسازی وابستگی متقابل،فعالیت های خانواده گسترده و چند نسلی و...مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، سی و نهمین جلسه کتابخوانی با چهارمین جام باشگاه های کتابخوانی کشوربه میزبانی بیمارستان برگزار شده بود که مورد تحسین و عنایت مدعوین و اساتید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  قرار گرفت.

154 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده