بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی میزبان چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی شد

01 -2667
K2_ITEM_AUTHOR 

به گزارش پیام محب، چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی با حضور فعالان عرصه کتابخوانی روز چهارشنبه 16 مرداد با تدریس خانم فرمهر منجزی ،دبیر جشنواره چهارمین جام باشگاه های کتابخوانی کشور وآقای محمد کاظم متولی ،مربی تسهیل گران چهارمین جام باشگاه های کتابخوانی کشور در بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی برگزار شد.

171 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده