اجرای طرح سپاس از خانواده های سرمایه های انسانی بیمارستان

20 -2667
K2_ITEM_AUTHOR 

برنامه ها واهداف طرح سپاس عبارت است از:آشنایی خانواده همکاران با فعالیت های جاری و آتی  درمانی و فرهنگی بیمارستان ،معرفی بخشی از فعالیت های همکاران به همسران و فرزندانشان،آشنایی خانواده هابا محیط کاری، ایجاد تعلق سازمانی به برند بیمارستان، تعامل و مشارکت خانواده ها درنظام انتقادات و پیشنهادات.  

 

برنامه های جانبی طرح سپاس شامل: صرف ناهار به همراه مجموعه مدیریتی بیمارستان، بازدید از قسمت های مختلف بیمارستان و اهدای هدیه به رسم یادبود به خانواده ها.

در دومین مرحله اجرای طرح سپاس بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی میزبان هشت خانواده همکاران پرستاربود.

213 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده