سی و هفتمین جلسه کتابخوانی برگزار شد

17 -2667
K2_ITEM_AUTHOR 

سی و هفتمین جلسه کتابخوانی روز چهارشنبه 19تیرماه در سالن همایش بیمارستان برگزار شد.

 

آقای محمد کاظم فرمانی، کارشناس رادیوتراپی در این جلسه فصل پنجم کتاب هفت عادت خانواده کامروا،نوشته استفان. آر.کاوی با عنوان "نخست دیگران را درک کنید سپس بخواهید شما را درک کنند" را ارائه داد.

وی با بیان اینکه اگر به بیاموزیم دیگران را درک کنیم دیگران نیزما را درک خواهند کرد، گفت: این امر موانع رابطه قلبی خانواده را از بین می برد.

همچنین در این جلسه  مباحثی مانند رضایت ها و داوری ها انتظارات ما را احاطه می کنند، مردم در درون خود بسیار حساس و آسیب پذیر هستند، برخورد با بار منفی و ...بین همکاران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

180 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده