برای سومین سال پیاپی موسسه محب سلامت کاشان موفق به اخذ گزارش مقبول حسابرسی گردید

27 -2667
K2_ITEM_AUTHOR 

جلسه مجمع عمومی سالیانه موسسه با حضور اعضاء هلدینگ محب سلامت ایرانیان و آوا پزشک برگزار شد.

حسابرس موسسه در این جلسه گزارش خود را پیرامون وضعیت عملیات مالی انجام شده در سال 1397بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی  را ارائه و وضعیت مالی موسسه محب سلامت کاشان را مقبول ارزیابی نمودند.همچنین در این جلسه مدیر عامل موسسه محب سلامت كاشان گزارش عملکرد سالانه بیمارستان را به استحضار اعضاء رساند که مورد تقدیر و تحسین آنان قرار گرفت . در این جلسه از تلاش های انجام شده دربیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان در سال مالی 97 تقدیر به عمل آمد.

176 K2_VIEWS
مسیبی

Kasian hotel

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده