افزایش سه بخش درمانی جدید در بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی

23 -2667
K2_ITEM_AUTHOR 

مدیرعامل مؤسسه محب سلامت کاشان از قول مساعد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پیگیری صدور مجوز سه بخش«آنژیوگرافی، جراحی قلب باز و پیوند قرنیه» در بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان خبر داد.

 

رضا نعناکار با اشاره به بازدید سرزده ظهر روز شنبه 8تیرماه 98 دکتر سعید نمکی از بیمارستان بخش های مختلف فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان یادآور شد: وزیر محترم در روند این بازدید و پس از اطلاع از انواع خدمات قابل ارائه پزشکی در بیمارستان و اشراف به ظرفیت مجموعه در مورد پیگیری صدور مجوز افزودن بخش های «آنژیوگرافی، جراحی قلب باز و پیوند قرنیه» به بیمارستان قول مساعد دادند.

مدیرعامل مؤسسه محب سلامت کاشان همچنین با اشاره به مطالبات مالی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان از بیمه ها به ویژه سازمان تأمین اجتماعی افزود: وزیر محترم در این مورد نیز با روشن بینی و درک واقعیت ها و بر اساس اصل حمایت از بخش خصوصی در حوزه درمان، قول مساعد پیگیری دادند.

به گفته‌ رضا نعناکار، ابراز رضایت وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از نحوه مدیریت و راهبری بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان، وظیفه مدیران این مجموعه توانمند پزشکی را که علاوه بر مردم منطقه فرهنگی کاشان، به بیماران چند استان مجاور نیز خدمت ارائه می کند، سنگین تر خواهد کرد.

139 K2_VIEWS
مسیبی

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده