اخذ مجوزموافقت اصولی سه بخش فوق تخصصي در بیمارستان

25 ارديبهشت 809
K2_ITEM_AUTHOR 

مدیرعامل موسسه محب سلامت کاشان خبر داد: موافقت اصولی سه بخش فوق تخصصي ریه ،کلیه و غدد در بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان اخذ شد.

 

رضا نعناکار با اشاره به فعالیت های درمانی ویژه ای که در این مرکز درمانی صورت می گیرد،بیان کرد :موافقت اصولی بخش های فوق تخصصي داخلی ریه ،کلیه و غدد از سوي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در بیمارستان فوق تخصصي آیت الله یثربی کاشان صادر شده است.

134 K2_VIEWS
مسیبی

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده