کلینیک های فعال بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان   ✴️ در روز چهارشنبه 20 آذر ماه 98

بیمارستان سبز بیمارستانی است که سلامت مردم را با کاهش مداوم پیامدهای زیست محیطی و برطرف کردن سهم خود در کاهش میزان بیماری ها ارتقاء دهد.

بنده وظیفه خودم میدونم از پرسنل بیمارستان بخصوص بخش پرتو درمانی که واقعا زحمت کشیدند برای مادرم، تشکر کنم.

کلینیک های فعال بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان 

✴ در روز سه شنبه 19 آذر ماه 98

صفحه1 از64

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده