خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

نوع مشاوره

محل اشتغال

دکتر فاطمه عطوف

PHDآمار زیستی

آمار زیستی

بیمارستان آیت ا... یثربی

دکتر علی ابراهیمی

دکترای تخصصی انکولوژی و رادیوتراپی

مشاور ویرایش انگلیسی مقالات

بیمارستان آیت ا... یثربی

عطیه رفعت منش

کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی

مشاوره مقاله نویسی

بیمارستان آیت ا... یثربی

دکتر حامد میرزائی

PHD زیست فناوری پزشکی

مشاوره مربوط به طرح های تحقیقاتی

بیمارستان آیت ا... یثربی

داریوش خرمیان

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

مشاوره پروپوزال نویسی

بیمارستان آیت ا... یثربی

دکتر محسن تقی زاده

PHD علوم تغذیه

مشاوره مقاله نویسی

بیمارستان آیت ا... یثربی

دکتر ابراهیم رضی

فوق تخصص ریه

مشاور ویرایش انگلیسی مقالات

بیمارستان آیت ا... یثربی

دکتر الهیار گلابچی

فوق تخصص قلب و عروق

مشاوره مقاله نویسی

بیمارستان آیت ا... یثربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست خدمات قابل مشاوره ای و تحقیقاتی

 • انکولوژی و رادیوتراپی
 • جراحی قلب
 • فوق تخصص ریه
 • زنان و زایمان
 • بیماری های عفونی و گرمسیری
 • جراحی توراکس
 • جراحی ارتوپدی
 • جراحی داخلی

تماس با بیمارستان

 • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
 • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
 • فکس : 55621530-031
 • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

 • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
 • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
 • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
 • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
 • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده